Archív 2021 – Kysucké Nové Mesto

„V piatok 9.9. 2021  o 10.00 hod sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka Základnej školy Nábrežná v Kysuckom Novom Meste a aj niekoľko občanov mesta, pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, zúčastnili spomienkového podujatia Nezabudnutí susedia na Židovskom cintoríne v Kysuckom Novom Meste. Podujatie (jeho 1. ročník) sa organizovalo v rovnaký deň a čas v asi 80 mestách po celom Slovensku. V Kysuckom Novom Meste organizátorkou spomienkovej akcie bola Mgr. Monika Mojtová , vyučujúca dejepisu na  ZŠ Nábrežná. Podujatie podporil aj  pán primátor Ing. Marián Mihalda a zástupcovia mesta KNM.

Účasťou na tejto pietnej tryzne dňa 9.9.  zúčastnení vyjadrili nesúhlas s holokaustom, rasizmom, xenofóbiou či  diskrimináciou.

Spätná väzba na podujatie od žiakov i ostatných prítomných bola veľmi pozitívna, preto chce organizátorka  pokračovať v organizovaní podujatia v Kysuckom Novom Meste aj v budúcnosti. „