Pre organizátorov

Vážení spoluorganizátori.

Ďakujeme, že ste sa zapojili do akcie spomienkového dňa – Nezabudnutí susedia pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné materiály a podklady k organizovaniu podujatia vo Vašom meste.

Chceme Vás poprosiť, aby ste spravili videá, alebo fotodokumentáciu z Vašej akcie.

Prípadne nám môžete poslať príhovory, ktoré vložíme na našu stránku na odkaz Vášho mesta. Tento materiál nám umožní zachovať svedectvo o tomto cennom podujatí pre ďalších.

Snažíme sa z podujatia urobiť celoslovenskú tradíciu. V roku 2023, bude prebiehať už 3. ročník podujatia nadväzujúci na spomienkové tryzny vo Zvolene.


Tu si môžete stiahnúť dostupné podklady na organizovanie podujatia vo Vašom meste:

Dramaturgia podujatia

Zvuk zvonov a sirén

Príhovor preživšieho p. Ladislava Welwarda – samotný zvuk

Príhovor preživšieho p. Ladislava Welwarda – video

Príhovor – emeritný arcibiskup Robert Bezák – samotný zvuk

Príhovor – emeritný arcibiskup Robert Bezák – video

Modlitba – rabín M. Kapustin – samotný zvuk

Modlitba – rabín M. Kapustin – video

Zoznam mien židovských obetí

Zoznam mien záchrancov

Plagát k podujatiu – verzia na tlač

Plagát k podujatiu – elektronická verzia

Pozvánka k podujatiu – verzia na tlač

Pozvánka k podujatiu – elektronická verzia


Referencie