O projekte

SUSEDIA, KTORÍ NEMAJÚ BYŤ ZABUDNUTÍ

„Nezabudnutí susedia“ tu s nami už fyzicky dlhé roky nie sú.

Napriek tomu, prázdne miesto po nich je stále živé.

Asi v každom slovenskom meste bola z mozaiky vzťahov vytrhnutá osobitá časť, ktorú tvorilo židovské obyvateľstvo. So záhubou ich fyzických bytostí odišla zo slovenských miest a obcí aj ich kultúra, pestrosť spoločenských vzťahov a mnoho iného. Nemohli sa narodiť ani ich potomkovia, ktorí by boli pokračovaním. Túto nenávratnú stratu si chceme pripomínať a byť voči nej citliví, pretože jej následky cítime dodnes. 

Počas druhej svetovej vojny bolo vyvezených z územia vtedajšieho slovenského štátu do likvidačných táborov alebo inak zabitých viac ako 70 000 židovských občanov – žien, mužov, detí, starých ľudí. Po Mníchovskej dohode v roku 1938 boli južné časti Slovenska pričlenené k Maďarsku. Z tohto územia bolo vyvezených viac ako 45 000 židovských občanov.

Na pripomienku tejto tragédie v našej histórii vyhlásila Slovenská republika deviaty september za „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“.  Viaceré obce a mestá si pripomínajú obete holokaustu v tento deň, niektoré si zvolili dátum, kedy boli z ich územia deportovaní židovskí obyvatelia.                  

Nazdávame  sa, že sila spomienky a odmietnutia zla viac vynikne, keď si tieto udalosti pripomenieme na celom Slovensku spoločne v jeden deň a v rovnakú  hodinu. Preto sme prišli s návrhom spoločného podujatia: „Nezabudnutí susedia“ – spomienky na všetky obete holokaustu deviateho septembra o 10 00. hodine.

Cieľom je pripraviť spomienkovú tryznu súbežne v čo najväčšom počte slovenských miest a obcí. Prizývame k spolupráci miestnych spoluorganizátorov – dobrovoľníkov.

Do všetkých miest, kde sa spomienkové podujatie organizuje, zasielame príhovory  osobností spoločenského a náboženského života, spolu s  ďalšími podpornými materiálmi.

Organizátori v jednotlivých mestách  zastrešia podujatia vo svojom regióne: propagáciu, komunikáciu so samosprávou, pozvanie verejnosti a mienkotvorných osobností, oslovenie škôl a ich študentov.

Súčasťou hodnoty tohto podujatia je dialóg medzi ľuďmi rôzneho náboženského presvedčenia v duchu vyznávania princípov humanizmu a ľudskej vzájomnosti.

V roku 2021 sa celoslovenská spomienková tryzna „Nezabudnutí susedia“ uskutočnila prvýkrát. Zapojilo sa do nej 65 miest a obcí, ktoré si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 80. výročie prijatia Židovského kódexu. Sme presvedčení, že silné posolstvo, ktoré v  sebe nesie toto podujatie, s časom nevyprchá.

Naopak, veríme, že sa stane tradíciou, v ktorej budeme spoločne pokračovať. Pretože to, čo sa stalo, by nemalo byť zabudnuté. Iba keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie k tomu, aby myšlienky, ktoré plodili tieto hrozné činy, už nemohli v našej spoločnosti nikdy prevládnuť. Aj keď nemôžeme všetkým obetiam dať mená, prajeme si, aby boli pre nás nezabudnutí. Pretože každý z nich bol kedysi niekoho susedom.

SPRAVODLIVÍ SUSEDIA MEDZI NAMI

Osobitnou inšpiráciou je pre nás pripomínanie si mien záchrancov židovských životov. Títo ľudia prekonali všeobecný  strach, či ľahostajnosť a pomáhali v dobe, keď týmto rozhodnutím oni sami aj ich rodiny riskovali životy. Štát Izrael každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom, ocenenie „Spravodliví medzi národmi“.

Medzi záchrancami sú aj takí, ktorí z rôznych dôvodov toto  ocenenie nezískali. 

Považujeme za dôležité, aby aj ich mená zazneli pri príležitosti podujatia „Nezabudnutí susedia“.

Ich hrdinstvo spočíva v tom, že vedeli precítiť nespravodlivosť a ľudské utrpenie a našli v sebe vôľu a odvahu pomôcť aj napriek ťažkým okolnostiam. Príbehy sú často fascinujúce o to viac, že oni sami veľakrát svoje konanie považovali za samozrejmú, správnu vec. Vzdanie úcty týmto ľuďom má zmysel aj po rokoch  a má presah do súčasných dní.

Rasizmus, nenávisť a upieranie ľudských práv z našej spoločnosti nevymizli so skončením vojny.  Spravodlivých susedov medzi nami preto potrebujeme aj dnes a vždy budeme. Preto pripomínanie mien záchrancov vnímame tiež ako výzvu pre nás všetkých – buďme spravodlivými susedmi pre tých druhých, aj pre nás samých.