Archív 2021 – Rimavská Sobota

Spomienka na obete holokaustu

Vo štvrtok 9.septembra o 10,00 hod. sa uskutočnila spomienková tryzna Nezabudnutí susedia -v synagógach, pri židovských pamätníkoch pripomínajúcich pogromy alebo aj židovských cintorínoch v 68 mestách a obciach na Slovensku. Organizátori ako aj účastníci spomienkovej udalosti si prišli uctiť ľudí, ktorí sa nedožili mierových časov. Prečítali  mená 70 deportovaných, no zároveň  vzdali poctu aj tým, ktorí v ťažkých časoch pomáhali, za čo boli ocenení štátom Izrael. Ako povedala Anna Tömösváryová, predsedkyňa Židovskej náboženskej obce v jednom z konajúcich miest v Rimavskej Sobote: ,,Z Rimavskej Soboty a okolia bolo zavlečených viac ako 1000 Židov. Vyrástla nám jedna generácia bez príbuzných. Ja sama som prišla o trinástich v Buchenwalde a v Osvienčime.“ V Rimavskej Sobote sa na príprave a organizácii spomienkovej tryzny spolupodieľal duchovný finančnej správy SR Marian Bodolló s Máriou Rybárovou, členkou ŽNO a ako aj vyššie spomenutou predsedníčkou ŽNO. 

Slovenská republika si pripomína smutné 80. výročie prijatia hanebného Židovského kódexu, vďaka ktorému neskôr došlo k arizácii židovského majetku a deportáciám viac ako 70,000 obyvateľov židovského vierovyznania počas II. svetovej vojny. Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia 9. septembra 2021 odhalili na budove ministerstva financií výnimočnú tabuľu. Je pripomienkou krutého osudu židovských zamestnancov ministerstva, ako aj finančnej a daňovej správy. Osudov, ktoré jasne ilustrujú následky zákonodarstva vojnovej Slovenskej republiky na všetkých občanov židovského pôvodu bez výnimky. 

Aby sa už v budúcnosti nič podobné nezopakovalo, vláda prijala vyhlásenie, v ktorom sa ospravedlnila za príkoria spôsobené židovskému národu na Slovensku počas II. svetovej vojny a zaviazala sa na základe princípov demokracie rešpektovať všetkých obyvateľov bez rozdielu rasy, pohlavia a vierovyznania.