Archív 2021 – Topoľčany

Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa 09. septembra  2021 na Židovskom cintoríne v Topoľčanoch uskutočnila  pietna spomienka pod názvom Nezabudnutí susedia.

Spoluorganizátormi pietnej spomienky, ktorá sa konala na viacerých miestach na Slovensku boli  Mesto Topoľčany, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Topoľčany a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch.

Pietnej spomienky sa zúčastnili zástupcovia verejného a kultúrneho života, ako aj žiaci základných a stredných škôl v Topoľčanoch.

S pozdravom PhDr. Katarína Beňová,
predsedníčka Krúžku historikov v Topoľčanoch