Archív 2021 – Trnava

V Trnave sa podujatia zúčastnili zástupcovia VÚC aj mesta, riaditelia kultúrnych inštitúcii, študenti so svojimi profesormi a v neposlednom rade zástupcovia viacerých kresťanských cirkví. Prítomní boli aj dvaja preživší a tiež členka rodiny, ktorá pomohla zachrániť jednu z prítomných preživších.

Pripájame niekoľko fotiek, aby ste mohli aspoň takto zakúsiť tú našu, trnavskú atmosféru. Jedna fotka je z prednášky pre študentov na tému Holokaust, ostatné sú už z nádvoria Synagógy, kde sa spomienka konala.