Archív 2022 – Topoľčany

Nezabudnutí susedia  – pietna spomienka v Topoľčanoch 

Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v piatok  9. septembra  2022             na Židovskom cintoríne v  Topoľčanoch už po druhý raz  uskutočnila pietna spomienka       pod názvom Nezabudnutí susedia, spojená s čítaním mien obetí holokaustu.

Spoluorganizátormi pietnej spomienky, ktorá sa konala na viacerých miestach  Slovenska, boli Historický ústav SAV v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť v Bratislave, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Mesto Topoľčany, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Topoľčany. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia verejného a  kultúrneho života a v hojnom počte aj žiaci základných a stredných škôl v Topoľčanoch so svojimi pedagógmi. 

Je potrebné podotknúť, že v Topoľčanoch židovská komunita  nezostala zabudnutá. Od roku 2010 skupina  učiteľov, žiakov a ďalších dobrovoľníkov zaznamenáva osudy bývalých obyvateľov Topoľčian, ktorí sa stali obeťami rasovej nenávisti.  Výsledkom týchto aktivít je výstava pod názvom Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch, ktorá je sprístupnená v  obradnej sieni na Židovskom cintoríne v Topoľčanoch. 

Spomínať je dôležité,  pretože cez spomienky si sprítomňujeme minulosť, udržiavame minulé v prítomnosti. Určité hodnoty sú prítomné len dovtedy, pokiaľ si ich pripomíname a kým sa k nim hlásime.  Najvyšším prejavom úcty obetiam holokaustu je práve to, že na ne nezabudneme. Pietna spomienka na Židovskom cintoríne v Topoľčanoch má o to väčšiu silu, že má celoslovenský rozmer. 

PhDr. Katarína Beňová,

predsedníčka Krúžku historikov SHS v Topoľčanoch