Archív 2023 – Rožňava

V piatok 8. septembra sa na Rožňavskom cintoríne pri pamätníku venovanom mužom, ženám a deťom židovského pôvodu z Rožňavy, odvlečeným do koncentračných a vyhladzovacích táborov počas 2. svetovej vojny, uskutočnilo spomienkové podujatie Nezabudnutí susedia. Každý rok je 9. september Pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia a tento rok sme si ho pripomenuli vo viac ako 40 mestách a obciach na Slovensku. V rovnakom čase, o 10:00, sa na všetkých týchto miestach rozozvučali sirény a kostolné zvony.

Po minúte ticha sme si vypočuli príhovory primátora Rožňavy Michala Domika a poslanca mestského zastupiteľstva Matúša Bischofa. Prostredníctvom audionahrávok sa zúčastneným prihovorili Ladislav Welward, ktorý len zhodou šťastných okolností unikol smrti počas 2. svetovej vojny, a arcibiskup Róbert Bezák. 

Potom nasledovala modlitba, ktorú z audionahrávky predniesol hlavný rabín Slovenska Misha Kapustin. 

Dôležitou súčasťou spomienky bolo čítanie mien obetí holokaustu z Rožňavy i z iných miest vtedajšieho fašistického Slovenského štátu. Okrem primátora Michala Domika, vedúceho odboru kultúry Ivana Nemčoka a  poslanca Matúša Bischofa ich čítali aj študenti a študentky Strednej zdravotníckej školy v Rožňave, Gymnázia P.J. Šafárika, Základnej školy na Ulici pionierov a ZŠ Zlatej. Zazneli tiež mená mužov a žien, ktorí pomáhali Židom napriek tomu, že tým riskovali svoje vlastné životy, a neskôr boli ocenení vyznamenaním „Spravodliví medzi národmi“. Podujatie spoluorganizovalo Mesto Rožňava.