Archív 2023 – Sečovce

Spomienková udalosť Nezabudnutí susedia sa v ZŠ Obchodná konala po prvýkrát. Bola veľmi pozitívne hodnotená nielen zo strany vedenia školy, ale najmä ( čo ma ako organizátorku veľmi potešilo) zo strany našich žiakov.

Pozvanie prijal aj primátor nášho mesta Sečovce, ktorý sa žiakom prihovoril. Ako externý hosť vystúpil so svojou prednáškou o Židoch v našom meste náš laický historik pán Peter Sklenčár.