Archív 2023 – Semerovo

Dňa 9. 9. si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

Žiaci našej školy si dnes pripomenuli tento deň zapojením sa do projektu: „Nezabudnutí susedia“.

Pietny akt sa začal rozozvučaním sirény, zvonov a minutou ticha. K žiakom sa potom prihovorila pani riaditeľka Ing. P. Šemeláková. Z audio nahrávky sa k žiakov prihovoril p. Ladislav Welward – preživší holokaust, emeritný arcibiskup Róbert Bezák a modlitbu za zosnulých predniesol rabín Michail Kapustin.

Žiaci čítali 70 mien obetí holokaustu, následne zapálili sviečku na svietniku a položili kamienok pred svietnik na znak piety.

Potom čítali 70 mien záchrancov, ktorí v tejto ťažkej dobe pomáhali Židom a riskovali vlastné životy.

Pietny ak sme ukončili hudobnou skladbou. Ako každý rok, aj tento sme si uctili pamiatku obetí holokaustu kladením venca k pamätnej tabuli v strede obce.

Našej škole záleží na budúcnosti našej mladej generácie, a preto sa snažíme využiť všetky prostriedky na to, aby sme našim žiakom vštepovali lásku a úctu voči každej rase, národnosti. Nezáleží totiž na tom, kto má akú farbu pleti, akej je národnosti, záleží len a len na tom, aby mal srdce na správnom mieste.

S pozdravom ZS Semerovo, Majerčíková