Archív 2023 – Zvolen

Podujatie „Nezabudnutí susedia“ sa v roku 2023 uskutočnilo v piatok 8. septembra. Dátumovo o deň skôr, nakoľko pamätný deň „obetí holokaustu a rasového násilia“ vychádzal na sobotu – čas šábesu, kedy Židia nevstupujú na pôdu cintorínov. Ďalším dôvodom posunutia termínu je tiež dôraz na účasť miestnych žiakov a študentov, ktoré si podujatie so sebou nesie už mnoho ročníkov.

Vo Zvolene má pamätné podujatie tradíciu už viac ako 25 ročníkov. Jeho celoslovenská verzia s názvom „Nezabudnutí susedia“ sa uskutočnila po tretíkrát. Zapojenie dobrovoľníckych organizátorov z takmer 130 miest a obcí na Slovensku bolo tento rok naozaj výnimočným. Takmer polovicu z nich tvorili základné a stredné školy, kde podujatie organizovali učitelia. Ďalšími organizátormi boli dobrovoľníci z radov verejnosti, zástupcovia mestských organizácií, kultúrnych organizácií, cirkvi alebo cirkevné spolky, poslanci, židovské náboženské obce a iné spolky alebo jednotlivci.

Vo Zvolene sa pietne časti programu uskutočnili na židovskom cintoríne a v jeho blízkosti. V prvej časti boli po príhovoroch čítané mená židovských obetí (symbolický počet 70 mien z viac ako 75 000 obetí). Prečítali ich zástupcovia cirkví a volení zástupcovia verejnosti. Následné zapálenie sviečky a položenie kamienku na tabuľu s menami deportovaných zvolenských židovských občanov má symbolizovať nielen pietu, ale tiež ich záväzok nedovoliť, aby sa podobné hrôzy stali akejkoľvek skupine ľudí v budúcnosti.

V blízkosti pamätníku obetí a masového hrobu sa nachádza tiež pamätník obetí rómskeho holokaustu, ktorý považujeme rovnako za súčasť spomienkového podujatia.

Druhá časť podujatia prebiehala v priestore pred židovským cintorínom, ktorý nesie názov Park ušľachtilých duší. Parku dominuje veľký sklenný obelisk symbolizujúci hrdinskosť a čistotu duší tých, ktorí vo vojnových rokoch riskovali a neraz aj obetovali vlastné životy pre záchranu Židov a iných ohrozených skupín. Na tomto mieste sa nachádza tiež Tabuľa cti, na ktorej každoročne pribúdajú mená Slovákov, ktorí boli uznanými štátom Izrael ako záchrancovia židovských životov na Slovensku – „spravodliví medzi národmi“. Tento rok na tabuli pribudlo 12 mien. Nové mená na tabuli odhaľoval veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku, pán Eitan Levon, spolu s pani Dagmar Mozolovou, ktorá je autorkou výnimočnej série príbehov záchrancov a zachránených „Encyklopédia spravodlivých“ (pravidelne vysiela RTVS).  Pozvaní zástupcovia židovských organizácií a jednotlivci židovského etnika prečítali pred tabuľou mená záchrancov (symbolicky 70 mien z viac ako 630 záchrancov).

V tretej časti podujatia sme sa presunuli do neďalekej auly Technickej univerzity na krátku prednášku o holokauste od historičky Michaly Lônčíkovej, spolu s diskusiou s preživším holokaust z blízkej Banskej Štiavnice, pánom Ladislavom Welwardom a Elou Klementovou. Pani Dagmar Mozolová nadviazala príbehom prítomnej izraelskej fotografky Dity Süss, ktorá nám porozprávala o svojej záchrane pred deportáciami na evanjelickej fare v Modre, kde bola spolu s ďalšími ukrývanými deťmi. Pani Mozolová tiež uviedla krátke filmy dokumentujúce rozprávanie záchrancov a konkrétne miesta, na ktorých sa ukrývanie odohralo z produkcie RTVS.

Podvečer sa uskutočnila vernisáž fotiek z Izraela pôvodom slovenskej fotografky žijúcej v Izraeli Dity Ziss v Galérii na Tehelnej. Vyvrcholením večera bol koncert klaviristky a speváčky Karin Sarkisjan s huslistom Ľubom Šamom v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku, ktorí uviedli židovské piesne v netradičných a sviežich aranžmánoch.