Dramaturgia podujatia

Podujatie organizujeme v piatok 8.9.2023 vo viacerých slovenských mestách so spoločným začiatkom o 10:00 hod.
Na poštové adresy, ktoré ste nám poslali dostanete balíčky, ktoré okrem iného budú obsahovať plagát, pozvánky, zoznam mien, ktoré sa budú čítať.

Do žltého poľa na plagáte vpíšu miestni organizátori miesto, kde sa bude podujatie konať a podľa vlastného uváženia rozošlú pozvánky miestnym autoritám, mienkotvorným osobnostiam a pod.


Dramaturgia podujatia:

  1. Rozozvučanie sirény
  2. Rozozvučanie zvonov.
  3. Miestny organizátor/ka vyzve na minútu ticha.
  4. Spustenie videa alebo audio nahrávky – preživšieho p. Ladislava Welwarda
  5. Spustenie videa alebo audio nahrávky –  emeritný arcibiskup Róbert Bezák
  6. Spustenie video alebo audio nahrávky – rabín Kapustin.
  7. Čítanie mien obetí holokaustu celkovo 70 mien, čítajú miestne autority, predstavitelia samosprávy, cirkevní činitelia …Každý číta po desať mien, celkovo sedem osôb. Každý z čítajúcich má na hlave kipu. Zapáli jednu sviečku na svietniku a položí kamienok pred svietnik.
  8. Čítanie mien záchrancov, ktorí v tejto ťažkej dobe pomáhali Židom a riskovali vlastné životy. Čítanie spolu 70 mien. (Z toho 40 mien ľudí alebo rodín ocenených vyznamenaním štátu Izrael „Spravodliví medzi národmi“ a následne 30 mien, ktorým zatiaľ nebolo oficiálne udelené ocenenie.) Čítajú pozvaní hostia alebo účastníci.
  9. Záver podujatia: poďakovanie/ príp. hudobná skladba (doporučujeme osloviť ZUŠ, alebo miestneho hudobníka).